حق مولف در فضای مجازی - 15 اسفند ساعت 10 الی 12
مبلغ 400000 ریال
Resized Image

در یک دهه گذشته، فعالیتهای مختلفی در حوزه کتابخانه های دیجیتالی در کشور صورت گرفته است. فعالیتهایی که در برخی مواقع نقض گسترده حق مولف را در پیش داشته و نیاز به بازنگری در عملکرد فعالیتهای حقوقی و اجرایی لازم است. بر این اساس 5 کارگاه آموزشی آنلاین با همکاری موسسه آرموک به نحوه ایجاد کتابخانه دیجیتال، استانداردهای فراداده ای و حق مولف در فضای مجازی می پردازد.

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد همزمان با دومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی با عنوان" مالکیت فکری"  5 کارگاه آموزشی آنلاین و مرتبط با همایش برگزار نماید.

گواهی رسمی حضور در کارگاه ها از سوی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می گردد.